Rekommendation kring utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan

En kommunal förskola faller under begreppet "myndighet" i SFB (Socialförsäkringsbalken) 110 kap. 31 §, vilket innebär att förskolan har en uppgiftsskyldighet gentemot Försäkringskassan när det gäller alla uppgifter som är av betydelse för försäkringskassan i deras bedömning av om någon har rätt till ersättning. Detta kan röra sig om både uppgifter om vem som hämtar och lämnar på förskolan och var någon är bosatt.

En fristående förskola har inte samma uppgiftsskyldighet gentemot Försäkringskassan. Dock har Försäkringskassan ändå rätt att göra en förfrågan till förskolan om att få ut uppgifterna och förskolan får sedan själv bedöma om uppgifterna lämnas ut (SFB 110 kap. 14 § första punkten).

Sammanfattningsvis är det alltså inget som hindrar att Försäkringskassan begär denna typ av information från en förskola oavsett om den är kommunal och privat. Det som skiljer är att kommunala förskolor har en uppgiftsskyldighet gentemot försäkringskassan.© Copyright IV - Idéburen Välfärd