Uppdatera kontaktlistor med anledning av covid-19

Till IV:s medlemmar

Med anledning av den pågående epidemin av coronavirus covid-19 uppmanar IV på begäran från smittskyddsenheterna att samtliga medlemmar ser över och uppdaterar sina kontaktlistor över föräldrar och anställda, för att underlätta snabb smittspårning.

Upprättandet av en sådan lista strider inte mot GDPR då det handlar om ett allmänintresse att hindra till exempel epidemier eller andra nödsituationer. Förskolan får därför enligt GDPR utlämna nödvändig information till myndighet som begär det kopplat till smittspårningen (GDPR artikel 6F och beaktandesats 46).

Smittspårning bryter också tystnadsplikten enligt skollagen 29 kap. 14§.

Det vore också bra om samtliga förskolor på sina hemsidor uppdaterar med telefonnummer till kontaktpersoner som kan nås även utanför förskolans öppettider. Om ni inte har hemsidor skulle det underlätta om ni ville informera er regionala smittskyddsenhet om aktuella telefonnummer för snabb kontakt.
© Copyright IV - Idéburen Välfärd