Kommunernas tillsyn

En "måste"-föreläsning för dig som är rektor eller huvudman vid en fristående förskola

Den 5 oktober 18-20 - digitalt

Den kommunala tillsynen av fristående förskolor och pedagogisk omsorg är myndighetsutövning som kan få stora konsekvenser för den enskilda verksamheten. Vad innebär tillsynen och vad har den fristående verksamheten för rättigheter och skyldigheter i samband med tillsynen? Vid föreläsningen gås centrala moment i tillsynen igenom med fokus på att ge svar på frågor som kan uppstå i den praktiska verksamheten samt göra verksamheterna väl förberedda inför en tillsyn.

Föreläsare är Mikael Hellstadius, senior juridisk rådgivare, IV - Idéburen Välfärd

Företräde för de som var anmälda till Mikaels seminarium på IV-dagen har företräde.

Kostnadsfritt för IV:s medlemmar

Anmälan sker till utbildning@iv.nu