Rekommendationer om smitta och hygien

IV rekommenderar att verksamheten har tydliga hygienrutiner kring handtvätt, blöjbyten och omplåstring (risk för blodsmitta) vid skador. Hygienrutinerna i förskolan ska vara sådana att de inte behöver förändras i den händelse att ett barn med blodsmitta ingår i barngruppen eftersom förskolan inte alltid har rätt att få information om barnets sjukdom.

För att kunna bedriva en god förskoleverksamhet är det viktigt att aktivt arbeta med att förhindra smittspridning. Förskolan omfattas också av miljöbalkens krav som bland annat handlar om att säkerställa att barnen har en trygg och säker miljö och inte utsätts för onödiga smittorisker. Förskolan behöver bland annat ha rutiner kring handtvätt vid måltider, blöjbyten och skador med öppna sår.

SMITTA I FÖRSKOLAN

ANSTÄLLDA:
När smitta som t ex vinterkräksjuka slår till mot förskolan blir många drabbade, både barn, pedagoger och föräldrar.

BARN:
(Riktlinjer för barnens vistelse i förskolan i samband med sjukdom)

Allmänt
Efter sjukdom ska barnet vara feberfritt och allmänna hälsotillståndet gott innan barnet återgår till förskolan. När barnet kommer tillbaka till förskolan måste hon/han kunna delta i alla aktiviteter såväl ute som inne.

Mediciner
Mediciner ges inte på förskolan med undantag av allergimediciner och andra långvariga medicinska behandlingar (t ex insulin).

Förkylningar
I början av en förkylning när näsa och ögon rinner är barnet som mest smittsamt och bör då vara hemma. Efter feber bör barnet vara hemma en feberfri dag. När barnet är piggt och feberfritt kan det återkomma även med snuva. Det är personalen i samråd med vårdnadshavarna som avgör om barnet orkar delta i förskolans verksamhet.

Ögoninflammationer
Förkylningsvirus infekterar ofta även ögonen. I regel behövs ingen behandling och problemen går över samtidigt med förkylningen i övrigt. Bara om barnet har kladdiga och röda ögon bör barnet hållas hemma. Vid långvariga problem, mer än en vecka, rådfråga BVC eller husläkare.

Magsjuka
Barn kan återgå till förskolan när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré under två dygn.

Vattkoppor
Virusinfektion med stor smittsamhet. Börjar som blåsor som sedan torkar till skorpor. Smittfri när alla koppor är torkade. Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är gott och vattkopporna torkat.

Halsfluss/Scharlakansfeber
Bakterieinfektion som ska behandlas med penicillin. Stor smittsamhet. Barnet får komma till förskolan först efter två dagars penicillinbehandling och om barnet orkar med det vanliga tempot i barngruppen. Om flera barn drabbas kontakta BVC för vidare råd.

Svinkoppor/Impetigo
Samma bakterie som halsfluss. Sätter sig som sår framför allt runt mun och näsa, men även runt nagelband eller öppna sår. Ska behandlas med Alsolsprit och penicillinsalva, ev tabletter. Barnet ska stanna hemma tills utslagen torkat.

Mollusker
Vårtliknande virus, smittar framför allt bland barn före puberteten. Försvinner av sig själv inom 1–2 år utan behandling. Barnet kan vara på förskolan.

Huvudlöss
Smittar genom närkontakt. Barn med huvudlöss ska behandlas hemma med apotekets receptfria preparat. Följ bruksanvisningen noga. Endast de barn och familjemedlemmar som har huvudlöss ska behandlas. Barnet kan vara på förskolan när det behandlats.

Springmask
5–10 mm sytrådsliknande maskar som kan ses i avföringen och ändtarmsöppningen. Endast den person som har konstaterad springmask ska behandlas med Vanquin, som finns receptfritt på apoteket. Noggrann handhygien, med kortklippta naglar förhindrar smitta. Undvik sötsaker om barnet har springmask. Barnet kan vara på förskolan efter behandling.

Källa: www.1177.se

OLIKA TYPER AV SMITTSPRIDNING

Smitta kan ske på olika sätt:

Kontaktsmitta
När smitta förs över mellan individer.
Ex: händer eller hud mot hud, utslag, sår, sekret, var, snor eller droppar.

Objektsmitta
Ex: via textilier (örngott, madrasskydd, handduk, mm) eller andra objekt
(leksak, handtag, m.m.).

Droppsmitta
Förekommer i luften (efter hosta, nysning och tal, men även kräkning/diarré).
Dropparna kan också falla ned på ytor (och kan då ge upphov till kontaktsmitta).

Luftburna smittor
Luftburna smittämnen kan färdas med luftströmmar över längre sträckor, till skillnad från droppsmittor.

Tarmsmitta
(även kallad fekal-oral smittväg – från tarm till mun)
Sker genom intag av förorenade livsmedel eller vatten, eller som kontaktsmitta i kombination med dålig handhygien.

Blodsmitta
Främst då blod kommer i kontakt med skadad hud (sår) eller slemhinnor.


Klicka här för information kring corona/covid-19

Reviderat 2019-01-22


© Copyright IV - Idéburen Välfärd