Skoljuridik

”Vad har egentligen förskola och juridik med varandra att göra, kanske du undrar? Jo, förskolans läroplan är ett pedagogiskt program i form av en förordning och flera av skollagens kapitel beskriver övergripande mål och förutsättningar för verksamheten i förskolan.”
(H. Roslund 2019)

Nu erbjuder IV en unik möjlighet att under två dagar få en rejäl genomgång av skoljuridik, hur den påverkar din vardag och din verksamhet.

Syfte
En rektor behöver ha såväl kunskaper om de regelverk som styr verksamheten som
en förmåga att tillämpa dessa regler i praktiken. Under dessa kursdagar görs en genomgång av
viktiga regler som styr och påverkar en rektors arbete.

Målgrupp
Rektorer i förskolan
Rektorer i skolan

Mål
Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar förskolan/skolan samt en allmänjuridisk kunskap om vilka lagar och förordningar, förutom skollagen, som styr verksamheten.

Genomförande
Utbildningen omfattar två heldagar och leds av Mikael Hellstadius, skoljuridisk expert och lärare i skoljuridik på det statliga rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet. Mikael har en gedigen erfarenhet inom skoljuridik i förskolan genom att ha arbetat på utbildningsdepartementet, varit undervisningsråd på Skolverket samt arbetat i domstol. Han har även arbetat som projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen.

Datum:

Tid:

Plats:

Sista anmälningsdag:


Kursansvarig: Ulrika Abraham, IV - Idéburen Välfärd.


Innehåll

Dag 1

Skollag och läroplan. Fokus på centrala delar av förskolans/skolans uppdrag
• styrning och ansvarsfördelning
• rektorsrollen
• skolchefen
• utbildningens värdegrund
• barnperspektivet
• arbetet mot kränkande behandling

Dag 2

Annan juridik som är viktig för rektors uppdrag
• tystnadsplikt
• hantering av personuppgifter
• samarbete mellan förskola/skola och hem
• relationen mellan förskola och kommun vid godkännande, tillsyn och resursfördelning. 

(Med reservation för ändringar.)

Vid utbildningen ges stort utrymme för deltagarnas frågor och fokus kommer att ligga på att stärka deltagarnas förmåga att tillämpa regelverken i sin praktiska verksamhet.


Pris:


I priset ingår kaffe/lunch/kaffe samt dokumentation samt kursintyg. Två heldagar förlagda i konferenslokal. Minst 15 deltagare krävs för genomförande.


För anmälan och mer information maila till utbildning@iv.nu.

Observera att anmälan är bindande.

Betalningsvillkor

Så här behandlar IV dina personuppgifter.© Copyright IV - Idéburen Välfärd