IV:s ramavtalspartners

Som medlem i IV - Idéburen Välfärd får du tillgång till en lång rad förmånliga avtal med IV:s många ramavtalspartners. Fler detaljer kring avtalen och rabattsatser finns på de lösenordsskyddade sidorna. Logga in på medlemsportalen och välj fliken ramavtal. 

Ramavtal för medlemmar i IV - Idéburen Välfärd

Advokatfirman Styrks by law
(bl a juridisk rådgivning kring avtal, bolagsrätt, arbetsrätt och hyresfrågor)
A & O Specialpedagogik
(bl a pedagogisk handledning och språktester)
ABA Skol
(bl a pedagogiskt lekmaterial och artiklar för sport och utelek)
AJ Produkter
(bl a möbler och inredning till förskola och skola)
Anticimex
(bl a skadedjurssäkring, brandskyddsarbete och miljöarbete)
Charlotta Hughes
(bl a personlig coachning)
Colorona
(bl a miljöanpassade kvalitetsprodukter och pedagogiska hjälpmedel)
Gignation
(bl a förmedling av extrapersonal och vikarier)
Havoline
(bl a förbrukningsvaror som blöjor, regöringsmedel och hygienartiklar)
Hogia
(bl a programvara för löner, HR och ekonomi)
Humly
(bl a vikarieförmedling)
ILT Inläsningstjänst
(bl a digitala bilderböcker på olika språk)
Kompan
(bl a möbler, förvaring och lekparksutrustning)
Lekolar (beställs via avtalet med UHPO)
(bl a möbler, lekmaterial, läromedel och förbrukningsartiklar)
Lärarförmedlarna/Vikarie Direkt
(bl a vikarieförmedling)
Lärarpoolen
(bl a bemanning och rekrytering inom förskola och skola)
Menigo
(bl a livsmedel och förskvaror)


Mikrofonden
(bl a garantier och kapitalinvesteringar)
N3zones
(bl a mattsystem som hindrar, begränsar och avlägsnar fukt och smuts)
Natur & Kultur
(bl a böcker, läromedel och kurslitteratur)
Office Management
(bl a kontors-, hygien- och förbrukningsmaterial)
Företagstjänst Olinder Redovisning
(bl a bokförings- och redovisningstjänster)
Pedagog-poolen
(bl a förmedling av vikarier och specialpedagoger)
Previa
(bl a företagshälsovård, friskvård och arbetsmiljö)
SpecialLogoped
(Specialpedagog och logoped)
SPPO
(bl a specialpedagogisk kompetens till pedagogisk verksamhet)
Staples (beställs via avtalet med UHPO)
(bl a kontorsmaterial, datortillbehör och förbrukningsmaterial)
Storegate
(bl a molntjänster för lagring av avtal, bokföring och andra viktiga datafiler)
Student Consulting
(bl a förmedling och rekrytering av framtida medarbetare)
Söderberg & Partners
(bl a skräddarsydda försäkringsavtal)
Tyra (Bayou AB)
(bl a förskoleappen Tyra)
Tysta Leksaker
(bl a tyst giftfri lekmiljö)
UHPO Inköpssupport
(bl a effektivare inköp av t ex livsmedel, förbrukningsartiklar och städmaterial)
Universeum
(bl a rabatterade besök på naturvetenskapscentret Universeum)
Vikarieförmedlingen
(bl a förmedling och rekrytering  av personal)

IV - Idéburen Välfärd samverkar också med


© Copyright IV - Idéburen Välfärd