IV:s ramavtalspartners

Som medlem i IV - Idéburen Välfärd får du tillgång till en lång rad förmånliga avtal med IV:s många ramavtalspartners. Fler detaljer kring avtalen och rabattsatser kommer du att finna bland de lösenordsskyddade sidorna. Vi arbetar för att föra över dessa till den nya medlemsportalen. Har du frågor om avtalen maila då till mimmi.vontroil@iv.nu

Ramavtal för medlemmar i IV - Idéburen Välfärd

Advokatfirman Styrks by law
(bl a juridisk rådgivning kring avtal, bolagsrätt, arbetsrätt och hyresfrågor)
A & O Specialpedagogik
(bl a pedagogisk handledning och språktester)
ABA Skol
(bl a pedagogiskt lekmaterial och artiklar för sport och utelek)
AJ Produkter
(bl a möbler och inredning till förskola och skola)
Anticimex
(bl a skadedjurssäkring, brandskyddsarbete och miljöarbete)
Charlotta Hughes
(bl a personlig coachning)
Colorona
(bl a miljöanpassade kvalitetsprodukter och pedagogiska hjälpmedel)
Gignation
(bl a förmedling av extrapersonal och vikarier)
Havoline
(bl a förbrukningsvaror som blöjor, regöringsmedel och hygienartiklar)
Hogia
(bl a programvara för löner, HR och ekonomi)
Humly
(bl a vikarieförmedling)
ILT Inläsningstjänst
(bl a digitala bilderböcker på olika språk)
Kompan
(bl a möbler, förvaring och lekparksutrustning)
Lekolar (beställs via avtalet med UHPO)
(bl a möbler, lekmaterial, läromedel och förbrukningsartiklar)
Lärarförmedlarna/Vikarie Direkt
(bl a vikarieförmedling)
Lärarpoolen
(bl a bemanning och rekrytering inom förskola och skola)
Menigo
(bl a livsmedel och förskvaror)
Mikrofonden
(bl a garantier och kapitalinvesteringar)

Mikrofonden
(bl a garantier och kapitalinvesteringar)
N3zones
(bl a mattsystem som hindrar, begränsar och avlägsnar fukt och smuts)
Natur & Kultur
(bl a böcker, läromedel och kurslitteratur)
Office Management
(bl a kontors-, hygien- och förbrukningsmaterial)
Företagstjänst Olinder Redovisning
(bl a bokförings- och redovisningstjänster)
Pedagog-poolen
(bl a förmedling av vikarier och specialpedagoger)
Previa
(bl a företagshälsovård, friskvård och arbetsmiljö)
SPPO
(bl a specialpedagogisk kompetens till pedagogisk verksamhet)
Staples (beställs via avtalet med UHPO)
(bl a kontorsmaterial, datortillbehör och förbrukningsmaterial)
Storegate
(bl a molntjänster för lagring av avtal, bokföring och andra viktiga datafiler)
Student Consulting
(bl a förmedling och rekrytering av framtida medarbetare)
Söderberg & Partners
(bl a skräddarsydda försäkringsavtal)
Tyra (Bayou AB)
(bl a förskoleappen Tyra)
Tysta Leksaker
(bl a tyst giftfri lekmiljö)
UHPO Inköpssupport
(bl a effektivare inköp av t ex livsmedel, förbrukningsartiklar och städmaterial)
Universeum
(bl a rabatterade besök på naturvetenskapscentret Universeum)
Vikarieförmedlingen
(bl a förmedling och rekrytering  av personal)

IV - Idéburen Välfärd samverkar också med


© Copyright IV - Idéburen Välfärd