Rådslag om IVGöteborg

22 januari

FSO/World Trade Center, Mässans gata 10, Göteborg

Flen

27 januari

Tea-lokalen, Storgatan 4, Flen

Stockholm

18 februari

Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm

Gotland

20 februari

Uppskjutet, nytt datum kommer

Sandviken

24 februari

Seegatan 8, Sandviken

Umeå

25 februari

Ordenshuset, Skolgatan 48, Umeå

Sundsvall

26 februari

Lokal meddelas senare

Norrbotten/Arlanda

2 mars

Lokal meddelas senare

Ytterligare rådslag planeras och kan tillkomma, Bland annat planeras rådslag i Kalmar och Örebro vecka 9.

Återkopplingsmöten

Malmö

23 mars

Lokal meddelas senare

Göteborg

26 mars

Lokal meddelas senare

Stockholm

30 mars

Lokal meddelas senare

Rådslagen äger rum kl 18.00-20:30

18.00
19.00
19.20
20.00
20.10
20.30 (senast)

Välkommen och presentation
Kaffe och smörgås
Rådslag
Kort bensträckare
Sammanfattning och frågor
Slut

Deltagandet i rådslaget är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmälan till rådslagen sker via radslag@iv.nu
Ange: Plats, antal personer, namn, organisation och eventuellt behov av specialkost.


Sidan uppdaterad 29 januari 2020© IV - Idéburen välfärd