Förskola för framtiden - ett ESF-projekt

IV har fått medel från ESF-rådet för en förstudie!

IV - Idéburen Välfärd har sökt och beviljats finansiering från ESF-rådet för en förstudie som vi har döpt till Förskola för framtiden. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som förvaltar den Europeiska socialfonden. ESF-rådet beviljar stöd till projekt som arbetar med kompetensutveckling och sysselsättningsåtgärder.

Under förstudien, Förskola för framtiden, kommer vi att kartlägga våra medlemmars behov och önskemål om utbildningar för att på nytt söka medel för att erbjuda kostnadsfria utbildningar till våra medlemmar.
Under maj månad kommer du som är medlem att få en enkät. Vi vill veta vilka utbildningar som du anser behövs hos huvudman och personal. Ditt svar är viktigt! Efter att vi har fått svar kommer projektledningen att bilda fokusgrupper. Inbjudan till fokusgrupperna kommer att ske under augusti- november.
Fokusgruppernas uppgift är att fungera som ett stöd till projektet när vi ska välja metoder och verktyg för utbildningsinsatserna.

I slutet av förstudien, i november-december 2022, görs en slutrapport som bland annat innehåller en sammanställning om vilka utbildningar IV:s medlemmar har önskat att få och vilka verktyg och metoder som har valts för att erhålla utbildningarna. Slutrapporten ska också fungera som en ny ansökan till socialfonden för att kunna gå vidare och genomföra kostnadsfria utbildningar åt IV:s medlemmar. Förstudien genomförs under åtta månader, maj-december 2022.

Har du frågor och tankar kring utbildningar hör gärna av dig till IV:s kansli eller direkt till Füsun Dehiller, fusun.dehiller@iv.nu, som är projektledare för Förskola för framtiden.