Förskola för framtiden - ett ESF-projekt

IV har fått EU-medel för att driva projektet Förskola för framtiden – ett ESF-projekt för att stärka IV:s medlemmar och deras medarbetare,

Under 2022 genomförde IV en förstudie till projektet Förskola för framtiden. Förstudien finansierades med medel från ESF-rådet Västsverige (Europeiska socialfonden). Syftet var att kartlägga kompetensutvecklingsinsatser som bedömdes som viktiga för IV:s medlemmar. Med stöd av kartläggningen sökte IV full finansiering för ett större kompetensutvecklingsprojekt under samma namn, Förskola för framtiden. Partnerskapet i ESF-rådet ansåg att projektet var prioriterat och godkände ansökan i slutet på december 2022. Då medlen kommer från ESF-rådet omfattas just nu endast IV:s medlemmar i Halland och Västra Götaland. I ett senare skede avser IV även att söka medel för att kunna erbjuda dessa kompetensutvecklingsinsatser till övriga medlemmar i Sverige.

Projektstart är den 1 mars 2023 med en löptid på två år. Just nu pågår uppstartsarbete där de av IV:s medlemmar som tidigare anmält sig till projektet kontaktas.

Följande områden för kompetensutveckling erbjuds inom projektet Förskola för framtiden:

För medarbetare:

- utbildning i digital kompetens
 -utbildning i att arbeta med barns språk- och kulturutveckling
 -utbildning i hållbar utveckling
 -utbildning i jämställdhetspedagogik

För styrelser, rektorer:

- Systematisk social och organisatorisk arbetsmiljö
- Praktiskt systematiskt kvalitetsarbete

För ej utbildad personal:

- Utbildning om förskolans funktion
- Utbildning om pedagogiskinsikt


Vidare är en kombination av digitala och fysiska träffar den utbildningsmetod som flest har önskat. Utbildningarna ska erbjudas både huvudmän och anställda. Många experter och forskare ska bjudas in som föreläsare.
Har du frågor och tankar kring utbildningar hör gärna av dig till IV:s kansli eller direkt till Füsun Dehiller, fusun.dehiller@iv.nu, som är projektledare för Förskola för framtiden.


© Copyright IV - Idéburen Välfärd