Plan för fortsatt verksamhet vid coronavirus covid-19

Det är viktigt att huvudmannen tillsammans med rektor gör en risk- och sårbarhetsanalys av verksamheten. Syftet är att så långt som möjligt undvika en stängning av verksamheten och att så långt det är möjligt upprätthålla verksamhet under normala betingelser.

Här nedan har IV listat några av de frågeställningar som bör finnas med vid en risk- och sårbarhetsanalys av förskolans verksamhet. Det är viktigt att ha en beredskap för att situationen kan ändras med mycket kort varsel.

Tidsaxel – 6 - 8 veckor

Bemanning
- Beredskap att hantera en frånvaro på minst 15 % under 6-8 veckor
- Vad händer om 25-50 % av personalen är frånvarande?
- Vad händer om personalen har svårt att ta sig till jobbet pga bristande kollektivtrafik?

Material
- Säkerställa leveranser av hygienartiklar
- Säkerställa leveranser av mat
- Möjlighet att skapa visst lager på förskolan

Rutiner
- Se över och vid behov justera hygienrutiner
- Se över och vid behov justera städrutiner
- Se över och vid behov justera information till vårdnadshavare

Krisledning
IV rekommenderar att förskolan skapar en krisgrupp bestående av rektor samt ordförande och en person till ur styrelsen. Krisgruppen ska ha mandat att besluta om stängning eller begränsning av verksamheten. Krisgruppen ska föra en särskild krislogg.


Skriv ut som pdf
© Copyright IV - Idéburen Välfärd