Nyheter

 • 2021-02-01
  Gratis munskydd i Malmöskolor kan bli dyrt

  Gratis munskydd till personal och elever i förskola och grundskola ska införas i Malmö under våren. Vad prislappen blir är oklart - men grundskolenämndens ordförande befarar miljonrullning.

 • 2021-02-01
  Så mycket får varje kommun av skolmiljarden

  Under februari betalas första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de h

 • 2021-01-28
  Utbildning för specialistbarnskötare beviljad igen

  Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg, har fått fortsatt beviljande av Myndigheten för yrkeshögskolan för sin utbildning Specialistbarnskötare med inriktning språkutveckling. Förutom Yrgos utbildning i

 • 2021-01-21
  Ny rapport påvisar brister i förskolans språkarbete

  Flerspråkig personal på förskolan ger barnen bättre möjlighet att utvecklas i såväl svenska som andra modersmål. Det visar en ny forskningsrapport från förskoleförvaltningen i Göteborg, som är tänkt s

 • 2021-01-21
  Huvudmannens ansvar i klagomålshanteringen behöver bli tydligare

  Skolinspektionens granskning visar att huvudmännens ansvarstagande för klagomål mot utbildningen behöver bli tydligare. De allra flesta klagomål blir hanterade av rektorer. Många rektorer känner osäke

 • 2021-01-21
  Stress och sämre feedback med distansundervisning

  Flera nya studier av distansundervisningen på svenska gymnasieskolor visar att det bland annat blir svårare att ge feedback och att fånga upp lärandeproblem.

 • 2021-01-20
  Resursskolor hotas av nedläggning

  Flera resursskolor i Stockholmsområdet som tar emot barn med diagnoser som autism och adhd har hamnat i en akut ekonomisk situation. Orsaken är att Stockholm stad avslår fler ansökningar om tilläggsbe

 • 2021-01-19
  Smittan vanlig bland förskolepersonal - "läget är enormt pressat"

  Smittspridningen bland förskolepersonal har ökat sedan i våras. Yrkesgruppen är nu nästan lika hårt drabbade av covid-19 som gymnasielärare, visar siffror från Folkhälsomyndigheten som TV4 har tagit d

 • 2021-01-15
  Apl-platser vårterminen 2021

  Anmälningstiden pågår för Apl-platser för vårens perioder för elever som läser till barnskötare på Barn- och fritidsprogrammet (gymnasial yrkesutbildning) i Göteborgsregionen. Eleverna kommer från gym

 • 2021-01-14
  Tips och råd när högstadiet ställer om till distansundervisning

  Årskurs sju till nio i många av landets skolor, bland annat alla skolor i Stockholmsregionen, övergår till distansundervisning. För att stötta dig som är lärare och berörs av den här omställningen har