Nyheter

 • 2022-05-06
  Projekt "Förskola för framtiden" har startat

  IV - Idéburen Välfärd har för avsikt att hitta extern finansiering för att kunna erbjuda kostnadsfria utbildningar föreningens medlemmar. Kurserna kommer att vända sig till huvudman, skolchefer, rekto

 • 2022-05-05
  Vi måste våga tala tydligt!

  Den idéburna välfärden måste bli duktigare på att tala om vad vi är bra på. Blygsamhet är en dygd som vi inte ska ha! Det skriver IV:s generalsekreterare Mimmi von Troil i ett blogginlägg.

 • 2022-05-02
  "Regeringen hanterar förskolan styvmoderligt"

  Satsa rejält på fler alternativa vägar till förskollärarexamen, till exempel genom arbetsintegrerade utbildningar och validering, kräver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, i en debattartikel i tid

 • 2022-04-26
  Blogg: Vinster till välfärden - ett vägval

  Frågan om vinstutdelning i välfärden har länge bubblat i den politiska debatten. Saken har bland annat belysts av Ilmar Reepalu i utredningen "Ordning och reda i välfärden". Socialdemokraterna, Vänste

 • 2022-04-22
  Webbinarium: Små barn som upplevt krig och konflikter: Vilket stöd behövs?

  Små barn som har varit med om ett krig eller en konflikt bär ofta med sig svåra minnen som kan påverka deras mående och utveckling. Barnen kan själva ha varit utsatta för våld eller bevittnat familjem

 • 2022-04-19
  Simrishamns kommun pudlar

  Vid ett möte med de fristående förskolorna i slutet på mars i Simrishamns kommun meddelade ansvariga tjänstemän att en ny ordning skulle införas till sommaren. Mätdatum för sexåringar som skulle börja

 • 2022-04-19
  Satsning på föräldrautbildning i Trollhättan ska minska utanförskapet

  Sexåriga barn som inte kan prata svenska trots att de är födda i Sverige. Det möts lärare av i Trollhättan. Nu försöker kommun, polis och socialtjänst hitta nya vägar framåt för att vända trenden - oc

 • 2022-04-13
  Misstänkta övergrepp på förskola i Nacka

  En anställd på en förskola i Nacka misstänks ha förgripit sig på flera barn. Minst fyra familjer har polisanmält mannen men polisutredningen kan komma att växa. Mannen togs ur tjänst direkt när missta

 • 2022-04-09
  Göteborg tvingar kooperativ till nedläggning

  Föräldrakooperativen Lokomotivet och Jätten står inför ett akut nedläggningshot. Politikerna i fastighetsnämnden och lokalnämnden i Göteborgs stad tycker inte det är angeläget att hitta ersättningslok

 • 2022-04-06
  Att se individen i förskolegruppen

  Under det senaste decenniet har svensk förskola gått från att vara en grupporienterad verksamhet till att ha en mer individuell riktning. Mer fokus läggs på att lära barnen skolrelaterade färdigheter.