Nyheter

 • 2020-02-20
  IV:s varumärke registrerat

  Patent- och Registreringsverket har godkänt IV:s ansökan om varumärke. Varumärkesregistreringen hos PRV gäller i tio år från dagen för ingivning. (Klicka på bilden för större bild)

 • 2020-02-17
  Så ska den idéburna sektorn växa i välfärden

  Helene Mellström, vd på Bräcke Diakoni, vill att den idéburna sektorn i välfärden ska öka. Men det, menar hon, innebär utmaningar på en marknad där ofta privata vinstdrivande företagen plockar hem anb

 • 2020-01-15
  Regeringen skapar välfärdskommission

  Välfärdskommissionen ska enligt regeringsuppdraget systematiskt identifiera och analysera konkreta åtgärder som kan stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i

 • 2020-01-14
  Regeringens utredning om idéburen välfärd

  Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att uppdra åt en särskild utredare att ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från