Nyheter

 • 2021-05-27
  Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet - Tema förskolan

  Den här rapporten ingår i en delredovisning av Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och fokuserar på förskolan. Resultaten bygger på

 • 2021-05-27
  Barnen som aldrig lämnats bort

  Små barn som nästan aldrig träffat andra vuxna än föräldrarna och aldrig varit någon annanstans än hemma - det är en konsekvens av pandemin som förskolan konfronteras med när det är dags för inskolnin

 • 2021-05-25
  Elever med ofullständiga betyg får betalt för att studera

  Elever som riskerar att gå ut med ofullständiga betyg kan få lön för att gå lovskola i flera kommuner i Skåne. I Landskrona erbjuds 200 platser, undervisningen pågår i tre veckor och eleverna ska få

 • 2021-05-21
  Pandemin - en stor utmaning för skolan

  När Skolverket efter mer än ett års pandemi beskriver konsekvenserna för skolan bekräftas till stor del den bild som framkommit hittills: Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansunderv

 • 2021-05-19
  6 av 10 kommuner saknar riktlinjer för simning

  Kan inte eleverna simma hamnar ansvaret på lärarna. Men 6 av 10 kommuner saknar centrala riktlinjer för att det ska ske på ett säkert sätt. Följden kan bli att enskilda lärare blir misstänkta för brot

 • 2021-05-17
  Förskollärarnas larm under corona: Ohållbar arbetsmiljö

  Personal inom förskolan vittnar om en ohållbar arbetsmiljö till följd av covid-19. Hög arbetsbelastning, hot och hat från missnöjda föräldrar och vad man upplever som otydliga regler är vardag. - Det

 • 2021-05-11
  Så ska förskoleklass bli årskurs ett

  Regeringens utredare föreslår en ny skolform där förskoleklassen tas bort och en tioårig grundskola införs. Men Lärarförbundet och forskare är kritiska till förslaget.

 • 2021-05-10
  Förskoleklassen blir den nya ettan

  Hej då förskoleklassen, om ett antal år ska du och dina sexåringar in i grundskolan. 2026 föreslås den första kullen sexåringar börja.

 • 2021-05-06
  Brister i skolornas arbete mot smittspridning

  Arbetsmiljöverket inspekterar kommunala skolor och friskolor kopplat till pandemin. I nära hälften av inspektionerna som hittills är gjorda har myndigheten hittat brister i hanteringen av smittspridni

 • 2021-05-04
  Pilotprojekt visar att snabbtester kan stoppa smitta i skolan

  I Stockholm har snabbtester på skolor visat sig vara lyckat. Undervisning utomhus och färre elever på plats är andra grepp som tas till när smittan ökar i skolans värld. Men Lärarnas Riksförbund tycke