Rådet för professioner i skolväsendet

2023-02-14

Under våren 2023 inrättas ett råd för professioner i skolväsendet .

Rådet ska utgöra ett rådgivande organ till Skolverket i att utveckla ett nationellt professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer. Det ska bistå myndigheten i arbetet med att ta fram innehållet i en nationell struktur för kompetensutveckling och med att utreda frågor om ett meriteringssystem.

Rådet ska bestå av 21 ledamöter. Regeringen tog den 9 februari beslut om 19 av ledamöterna. Förordnandet gäller i tre år.