Gratis webbföreläsning för pedagogisk omsorg

2023-02-08

Flera omfattande ändringar har skett i skollagen när det gäller pedagogisk omsorg (25 kap. skollagen). Ägar- och ledningsprövning, kommunens rätt att ta ut avgifter och förändrade kvalitetskrav är bara några av de förändringar som införts

För att stödja våra medlemmar som bedriver pedagogisk omsorg erbjuder därför IV en kostnadsfri utbildning för huvudmän. Utbildningen omfattar två timmar och genomförs digitalt.

Föreläsare: Mikael Hellstadius, senior juridisk rådgivare på IV

Plats: Digitalt

Dag: 22 mars 2023
Tid: Kl 18-20
Pris: Gratis för IV:s medlemmar

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.