IV får EU-medel till nytt projekt

2023-01-11

Under 2022 genomförde IV en förstudie till projektet Förskola för framtiden.

Förstudien finansierades med medel från ESF-rådet Västsverige (Europeiska socialfonden). Syftet var att kartlägga kompetensutvecklingsinsatser som bedömdes som viktiga för IV:s medlemmar. Med stöd av kartläggningen sökte IV full finansiering för ett större kompetensutvecklingsprojekt under samma namn, Förskola för framtiden. Partnerskapet i ESF-rådet ansåg att projektet var prioriterat och godkände ansökan i slutet på december 2022.

Då medlen kommer från ESF-rådet Västsverige omfattas just nu endast IV:s medlemmar i Halland och Västra Götaland. I ett senare skede avser IV även att söka medel för att kunna erbjuda dessa kompetensutvecklingsinsatser till övriga medlemmar i Sverige.