Nya lärarfacket igång

2023-01-06

1 januari 2023 bildades Sveriges Lärare och nu finns hela lärarkåren samlad i ett nytt storfack.

I maj 2022 tog Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund det historiska beslutet att lägga ner nuvarande förbund och i stället bilda ett nytt gemensamt förbund för lärare och studie- och yrkesvägledare, Sveriges Lärare.

- Sveriges Lärare blir en samhällskraft att räkna med för att förbättra skolans och lärarnas status och arbetsvillkor. Vi kommer utgöra en stark lärarfacklig röst med tydliga krav på beslutsfattarna om ökat statligt ansvar för kvalitet och likvärdighet, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i etableringen av Sveriges Lärare.

Med över 300.000 medlemmar är Sveriges Lärare landets tredje största fackförbund och det största akademikerförbundet.

- Styrkan i det nya blir bland annat att vi ser till de olika lärarkompetensernas behov inom de olika skolformer som finns. På så sätt kommer Sveriges Lärare att samla lärarkåren och samtidigt värna alla medlemmars spetskompetenser och yrkesskicklighet, säger Åsa Fahlén, ordförande för etableringen av Facken inom Utbildning.

Sveriges Lärare har i dag en gemensam förbundsstyrelse, bestående av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds tidigare förbundsstyrelser, fram till kongressen våren 2024.

Förbundsordförande är Johanna Jaara Åstrand fram till den 31 juli 2023 då ordförandeskapet växlas över till Åsa Fahlén fram till kongressen 2024 som väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse för Sveriges Lärare.