Personal i förskolan tolkar utbildning på olika vis

2022-12-19

Förskolan ska bedriva undervisning. Det är läroplanen tydlig med. Men vad menas med undervisning, när det gäller förskolan? Det kan betyda en rad olika saker beroende på vem som får frågan, visar doktoranden Jenny Henriksson vid Högskolan Kristianstad.

Begreppet "undervisning" har en framträdande plats i den senaste versionen av läroplanen för förskolan. Det är ett ganska nytt ord i förskolans yrkesspråk, enligt doktoranden Jenny Henriksson som har forskat om begreppet.

- När jag själv började arbeta inom förskolan så hade man förstås aktiviteter som sångsamling, pyssel och utevistelse. Men vi pratade aldrig om varför vi gjorde det och vilken inverkan det hade på barnen - det togs för givet att det bidrog till deras utveckling.

Jenny Henriksson säger att pedagoger i förskolorna traditionellt har varit skeptiska till begreppet "undervisning" då det ofta har förknippats med en bild av en vuxen som förmedlar ett förutbestämt innehåll, ofta över huvudet på barnen.

- Denna bild väcker farhågor om en slags "skolifiering" som man länge har velat undvika och skydda de yngre barnen från.

Men sedan begreppet "undervisning" skrevs in i läroplanen har rektorer och pedagoger tvingats att förhålla sig till det. I sin forskning har Jenny Henriksson intervjuat förskollärare om hur de förstår begreppet, som hon sedan tidigare vet rymmer många tolkningar.

- Jag visste att det fanns många steg mellan ytterligheterna, men jag blev överraskad över hur många olika förståelser och sociala konstruktioner som framträdde. Undervisning beskrevs ibland som responsiv, ibland som relationell, ibland snarare som utforskande eller en lekfull interaktion.

(forskning.se)