Andelen barn i förskola minskar i Stockholm

2022-11-23

I nio av Stockholms 13 stadsdelsområden minskar andelen barn som går i förskolan. Det visar den senaste förskolerapporten.

Störst var minskningen mellan 2020 och 2021 i Skärholmen med 1,8 procentenheter. Andelen är oförändrad i Farsta och har ökat marginellt på Östermalm, Kungsholmen och Enskede-Årsta-Vantör. I Hägersten?Älvsjö går högst andel barn i förskola, 96,9 procent, och i Rinkeby-Kista lägst, 86,8 procent.

Varför är det viktigt att barnen går i förskola?

- De får en bättre tid i skolan och hur det går i skolan är viktigt för hur resten av livet blir. Förskolan har också en stor möjlighet att upptäcka utsatthet och särskilda behov, säger förskoleborgarrådet Alexandra Mattsson (V).

Det finns ett samband mellan stadsdelar som har en hög inflyttning av barn från utlandet och låg inskrivningsgrad. Enligt Skolverket är de faktorer som är starkast förknippade med att inte ha sina barn inskrivna i förskolan att inte förvärvsarbeta respektive att nyligen ha invandrat till Sverige

- Pandemin har också haft effekt, många tog hem sina barn och många barn har inte återvänt, säger Alexandra Mattsson.

(Dagens Nyheter)