Vill regeringen ha idéburna skolor och förskolor?

2022-11-18

Vinstbegränsning ska införas, skriver skolminister Lotta Edholm i en debattartikel i Aftonbladet.

Av artikeln framgår att regeringen vill genomföra följande förändringar:

- Vinstbegränsningar kommer införas. Vinstutdelning ska inte förekomma under de första åren efter att en skola startats eller i det fall en skola köps av en ny ägare. På så sätt blir långsiktighet ett grundkrav.

- Skärpt ägarprövning ska ge långsiktighet. Friskolor och dess ägare ska ha en stabil ekonomi. Krav på långsiktighet ska därför införas.

- Skolpeng ska kunna återkallas. Friskoleägare ska kunna krävas på återbetalning av skolpeng om du blir dömd för ekonomisk eller allvarlig brottslighet. Skolpengen ska också kunna återkallas om det framkommer att skolpengen går till annat än just skolverksamhet.

- Kraftfull sanktionstrappa ska införas. Skolor som inte sköter sig kan vänta sig skärpta viten och sanktionsavgifter, utdelningsbegränsning vid kvalitetsbrister samt byte av ledning alternativt tvångsförvaltning.

- En insynsprincip för friskolor ska gälla. En princip om offentlighet ska införas anpassad för friskoleverksamhet. Det behövs bättre insyn i fristående skolor. Det innebär juridisk och ekonomisk men även pedagogisk insyn.

IV-kommentar:
Regeringens förslag är i flera delar en upprepning av de direktiv den socialdemokratiska regeringen gav Ilmar Reepalu för ungefär sju år sedan. Den stora skillnaden är att då fanns det ändå skrivningar i direktiven om vikten av att värna och underlätta för den idéburna sektorn. Även om slututredningen från Ilmar Reepalu helt missade målet. Varken i budget eller i uttalanden finns något om vikten av att värna den idéburna utbildningen så frågan är om vår regering vill ha idéburna skolor och förskolor.

- En utgångspunkt bör vara att de nya reglerna ska underlätta för idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn. Kraven bör utformas pa? ett sådant sätt att de värnar en mångfald av utförare och att verksamhet inom välfärdssektorn a?ven fortsättningsvis kan bedrivas i olika drifts- och ägarformer, säger IV:s generalsekreterare Mimmi von Troil.