TMO, utbildning i traumamedveten omsorg

2022-11-10

Om man mår bra är det lättare att lära sig och när man lär sig kan det bidra till hälsa och välbefinnande. Genom utbildningen i traumamedveten omsorg får du lära dig mera om bemötande och förhållningssätt. Du lär dig att stötta barn och elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.

Alla som arbetar i förskola och skola ska verka för en god miljö för utveckling och lärande. Det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Om man mår bra är det lättare att lära sig och när man lär sig kan det bidra till hälsa och välbefinnande.

Rädda Barnen genomför i samarbete med Skolverket en utbildning för all personal i förskolor och skolor för att kunna stötta barn och elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.