Skolledarna osynliga i Tidöavtalet

2022-10-28

Skolledarna är i princip bortglömda i det så kallade Tidöavtalet som den nya regeringen nu presenterat.
- Tyvärr är avtalet i total avsaknad av satsningar som påverkar arbetsmiljön eller förutsättningar för skolledare, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

En av de största bristerna anser hon är att det inte sägs ett enda ord om det kanske mest akuta problemet - den höga omsättningen av skolledare.

- Det finns hur mycket forskning som helst som visar hur viktigt ett stabilt och hållbart ledarskap är för en verksamhet. Det är frågor som vi lyft i många år men man har både varit både tondöv och haft ögonbindel i den frågan. Om verksamheten inte är stabil så leder det också till svårigheter att få tag i behöriga lärare som är ett annat av de riktigt stora problemen i dagens skola.

(Läraren/Chef & Ledarskap)