Lärarfacken kräver lagstiftning om barngruppernas storlek

2022-10-28

För snart sex år sedan beslutade Skolverket att ta tillbaka riktmärken för hur stora barngrupperna på landets förskolor borde vara. Men rekommendationen om att småbarnsgrupper inte bör ha fler än tolv barn, respektive 15 på storbarnsavdelningarna, gav inte gett den effekt man hoppats på. En kartläggning som lärarfacken låtit genomföra visar att varannan förskola har misslyckats med att hålla sig inom de önskade gränserna.

- Tyvärr är jag inte förvånad att det ser ut som det gör, däremot är jag förvånad över att politikerna inte har tagit detta på allvar och gjort något åt situationen tidigare. Utvecklingen har gått åt fel håll länge, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarfacken kräver nu att regeringen stiftar en lag som reglerar barngruppernas storlek. När en liknande lag genomfördes i Norge 2018 gav den snabbt effekt, berättar Johanna Jaara Åstrand:

- Redan efter några månader uppfyllde cirka 94 procent av de norska förskolorna kraven. Kan de så måste vi också kunna. Politikerna måste inse vikten av det här. Man kan undra hur många ytterligare bevis och argument beslutsfattarna behöver.

(Läraren/Förskolan)