DEBATT: "Satsa på förskolan - innan barnen får problem"

2022-09-13

Barnen är vår framtid och förskolan är början av deras framtid. Gör rätt och satsa på barnen från början, så behöver ni inte satsa så mycket på att rätta till det som blir fel senare, skriver barnskötaren Parivash Matin i en debattartikel i Kommunalarbetaren.

I dagens samhälle arbetar nästan alla vårdnadshavare heltid. Detta leder till att barn vistas i förskolan under många timmar varje dag. Jag ser hur det påverkar barnens välmående och känslor.

I stora barngrupper när fler barn är i behov av en pedagogs närvaro kan det leda till att personalen inte räcker till och barnens behov förbises.

Jag är barnskötare med 19 års arbetserfarenhet inom förskola med barn mellan tre och fem år. Just nu jobbar jag med barn som är ett till tre år.

I mina ögon är varje barn en unik individ med många olika förmågor och styrkor. Barn behöver en trygg, uppmuntrande, aktiv och ambitiös förebild samt en miljö där de tillåts utveckla sina tankar, idéer och funderingar. Vi måste stödja barnen i att skapa sig en stark och stabil självkänsla så att de har en stark grund och stå på innan de beger sig till skolan.