Webbinarier om möjligheter med lektorstjänster

2022-09-06

Skolverket arrangerar en serie med tre fristående webbinarier om hur skolchefer och rektorer kan ta tillvara lektorernas kompetens i det svenska skolväsendet.

I webbinariet berättar lektorer, rektorer och skolchefer om sina erfarenheter av hur verksamhetens organisation kan bidra till att utveckla undervisningen, och hur det kan förverkliga en förskola och skola på vetenskaplig grund.

Under webbinariet kommer man bland annat att ta upp frågor som:

- Hur bidrar din organisation till att lektorn får möjlighet att utveckla undervisningen baserat på vetenskaplig grund?

- Hur ser samverkan ut mellan olika roller inom organisationen?

- Vilka nyckelfaktorer ser du som centrala för att stödja lektorns arbete?

Webbinariet lyfter både dilemman och goda exempel som påverkar uppdraget. Utöver presentationen finns utrymme för frågestund och diskussion.