Rörelse och lek måste in i lagar och läroplaner

2022-09-01

Sverige är sämst av de nordiska länderna på att skriva in rörelse och fysisk aktivitet i styrdokument för förskolan. Många barn riskerar att aldrig få utveckla sin rörelseförmåga, med både besvär och smärta som livslånga konsekvenser.

Det menar en nordisk forskargrupp i en ny studie. WHO:s rekommendationer om rörelse och fysisk aktivitet, som Sverige har antagit men inte lever upp till, behöver skrivas in i både lagar och läroplaner. De nordiska välfärdssystemen liknar varandra emellan länderna, men i styrdokumenten för förskolan ges väldigt olika förutsättningar för motorik och fysisk aktivitet.

Idrotts- och hälsoforskaren Ann-Christin Sollerhed har tillsammans med nordiska kollegor gjort en studie om vikten av rörelse och fysisk aktivitet inom barnomsorgen. Forskargruppen har studerat rörelse och fysisk aktivitet, så kallad "movement and physical activity" (MoPA), och hur det är inskrivet i de nordiska ländernas lagar och läroplaner.

- Likheterna som vi ser är att omsorgen av barnen ses som viktig i alla de nordiska länderna och att välfärdssystemen i stort liknar varandra. Alla länderna har inte lika lång barnledighet, utan barnen börjar i förskola eller barnehage i lite olika ålder. Vi ser att rörelse, motorisk förmåga och fysisk aktivitet är lågt prioriterat i de olika länderna (i varierande grad) och omnämns ganska sparsamt i lagtext och läroplaner, berättar Ann-Christin Sollerhed, universitetslektor i idrott och hälsa vid Högskolan Kristianstad, som har lett den nordiska studien tillsammans med Jan-Eric Ekberg från Malmö universitet.

(forskning.se)