Sånger för barn i förskolan ska förebygga kriminalitet

2022-09-01

Ett projekt vid namn PUFF, som Anna-Karin Andershed, professor i psykologi vid Örebro universitet, har utvecklat och som står för Positiv utveckling för förskolan.

Sångerna bygger på forskning kring risk- och skyddsfaktorer för utagerande beteende.

- Vi har bland annat en sång som handlar om impulsivitet och att kunna kontrollera ilska. Strategin är att man ska tänka efter före, berättar Anna-Karin Andershed.

(Sveriges Radio Kulturnytt i P1)