Kulturrådet och Skolverket i gemensam satsning på högläsning i förskolan

2022-08-26

I slutet av augusti skickas "Läs tillsammans! På förskolan, biblioteket och i hemmet" ut till landets alla förskolor. Det är ett inspirationsmaterial om högläsning som har tagits fram gemensamt av Kulturrådet och Skolverket.

Sommarens rapport från SOM-institutet om läsning bland unga i Sverige visar att läsningen av tryckta böcker ökar. Samtidigt har högläsning för barn minskat något.

- Minskningen är oroväckande. Högläsning är bland det viktigaste vi kan ge våra barn, både hemma och på förskolan. Högläsning ger en grund för all språk-, läs-, och skrivutveckling! säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef på Kulturrådet.

Informationsmaterialet handlar om högläsning och samtal om text och bild. Det innehåller konkreta förslag på hur förskolor kan utveckla arbetet med läsning. Här finns även exempel på aktiviteter och tips på artiklar och filmer att arbeta med.

- Vår förhoppning är att materialet inspirerar till nya sätt att arbeta med högläsning på förskolorna runt om i landet. Vi vill stimulera de yngre barnens språkutveckling och väcka nyfikenhet för de möjligheter som litteraturen erbjuder, säger Tammi Gustafsson Nadel, undervisningsråd på Skolverket.

Det här är en av flera läsfrämjande insatser som görs i samverkan mellan Skolverket och Kulturrådet. Båda myndigheterna sitter även med i det läsråd som regeringen utsett för att samla och samordna aktörer kring barn och ungas läsning.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att främja läsning och stimulera små barns språkutveckling. Det görs bland annat genom Bokstart, en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Skolverket ansvarar för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen.