Andelen utbildad personal minskar i förskolan

2022-07-21

Andelen utbildade lärare utgör en allt mindre del av svensk skola. Det beror främst på att gruppen "annan pedagogisk personal" har växt explosionsartat i grundskolan de senaste åtta åren. I förskolan är trenden densamma - om än inte lika tydlig.

I grundskolan har gruppen "annan pedagogisk personal" växt från drygt ­11?000 anställda 2013 till över 30?000 personer i fjol. I den här personal­gruppen ingår till exempel lärar­assistenter, studiehandledare på modersmål, fritidsledare och elev­assistenter.

Hur ser det ut i förskolan då? Här har 41,8 procent av all personal en pedagogisk högskoleexamen - nästan alla (41 procent) i form av en förskol­lärarexamen. 18 procent har en gymnasial utbildning för arbete med barn och 8 procent har viss pedagogisk utbildning för arbete med barn.

Andelen behöriga förskollärare har sjunkit något sedan 2014, då 43 procent av all personal hade en förskollärarexamen. Men den tydligaste trenden är att andelen personal som helt saknar utbildning för arbete med barn har ökat kraftigt, från 24 procent år 2014 till 32 procent 2020.

(Läraren)