Undersökning: Flickor rör sig mindre än pojkar i förskolan

2022-07-13

När förskolläraren Reihaneh Jansson satte en stegmätare på barnen fick hon bekräftat vad studier visat - flickor rör sig mindre än pojkar. Nu hoppas hon att fler ska bli medvetna om skillnaderna, och motverka dem.

Mycket forskning har gjorts kring barns fysiska aktivitet, både i Sverige och internationellt. I sitt examensarbete under förskollärarutbildningen tittade Reihaneh Jansson närmare på studierna ur ett genusperspektiv.

- Alla visar samma sak, att flickor är betydligt mindre fysiskt aktiva än pojkar, berättar hon.

När hon senare anställdes på Stadsskogen förskola i Alingsås blev hon nyfiken på om det gick att se samma mönster där. Med föräldrarnas tillåtelse satte hon en stegmätare på sexton femåringar. De bar den i tre veckor, en timme utomhus och en timme inomhus.

- Det visade sig vara samma skillnad, flickorna rörde sig mycket mindre. Procentuellt sett var det 35 procent mindre inomhus, och 25 procent mindre utomhus.

Orsakerna till skillnaderna finns det inte så mycket forskning kring, enligt Reihaneh Jansson. Det har dock spekulerats i att det kan bero på allt ifrån att pojkar väljer andra aktiviteter, såsom bolllekar, till att förskolepersonalen ofta är kvinnor som kanske själva är inaktiva.

Oavsett, är det viktigaste att utjämna skillnaderna menar hon.

- Jag har ett uppdrag som förskollärare att jobba både med fysisk aktivitet och jämställdhet, och det ingår i mitt uppdrag att motverka den här könsskillnaden som kan påverka flickornas hälsa negativt, säger hon och fortsätter:

- Det som barn har som livsstil eller för vana följer oftast med i vuxen ålder.

(Alingsåskuriren)