Förskola stängs efter varning från Säpo

2022-07-05

Stockholms stad har dragit in tillståndet för den fristående förskolan Saimagården, som har koppling till den muslimska friskolesfären. Beslutet baseras på en bedömning av Säpo samt brister i ekonomin, rapporterar Svenska Dagbladet.

Förskolans ägare, stiftelsen Framstegsskolan, driver också grundskolan Framstegsskolan i Akalla vars tillstånd drogs in i maj. Skolinspektionen grundade det beslutet på Säkerhetspolisens varning om att eleverna riskerar att utsättas för radikalisering.

Samma Säpoyttrande har legat till grund för beslutet i utbildningsnämnden i Stockholms stad på fredagen, gällande förskolan.

- Vi som nämnd saknar kompetensen att göra den typen av bedömning. Men skriver Säpo att det finns risk för radikalisering så får vi lyssna på det, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) till SvD.

Skolinspektionens beslut gällande Framstegsskolan har överklagats. Så länge rättsprocessen pågår får grundskolan drivas vidare.

Förskolan Saimagården har 57 barn. Även stadens beslut kan överklagas.

(Svenska Dagbladet)