Risk för matallergi minskar med tidiga smakportioner

2022-07-04

Spädbarn som fick smakportioner av jordnöt, mjölk, vete och ägg redan från tre månaders ålder, hade en minskad risk för matallergi när de var tre år jämfört med en kontrollgrupp.

Resultaten visar att barn som fick tidiga smakportioner hade i genomsnitt 1,1 procent risk för matallergi mot något av de introducerade födoämnena vid tre års ålder, jämfört med 2,6 procent risk för barn som inte fick smakportionerna. I praktiken betyder det att för att förhindra födoämnesallergi hos ett enda barn, behöver 63 barn exponeras för tidig introduktion av allergena livsmedel.

Forskare har undersökt om risken för matallergi vid tre års ålder minskar om barnen från tre månader får regelbundna smakportioner innehållande jordnöt, mjölk, vete och ägg. Den så kallade PreventADALL-studien har skett i samarbete mellan Karolinska Institutet och Universitetet i Oslo, samt Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Oslo universitetssjukhus och Sjukhuset Östfold i Norge.

Effekten i studien kunde främst förklaras av minskad risk för jordnötsallergi, den vanligaste allergin i studien, som var 0.7 procent i interventionsgruppen jämfört med 2.0 procent i kontrollgruppen.

- Det är en betydelsefull skyddseffekt med tanke på att det här är en enkel åtgärd. Tidig introduktion minskade tydligt risken för jordnötsallergi; en allergi man har med sig hela livet, med risk för allvarliga allergiska reaktioner och en oro som ofta påverkar livskvaliteten, säger Björn Nordlund, adjungerad lektor, docent i barn och ungdomsallergologi och forskargruppledare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, och specialistsjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus, där den svenska delen av studien är genomförd.

(forskning.se)