Förslag om inrättande av ett nationellt professionsprogram

2022-07-04

Regeringen föreslår en lagstiftning som innebär att det i skolväsendet ska finnas ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Programmet ska skapa en nationell struktur för kompetensutveckling som ska säkerställa ett strukturerat utbud av kompetensutveckling av hög kvalitet under rektorers, lärares och förskollärares hela yrkesliv.

- Ska Sverige åter få ett av världens bästa och mest jämlika skolsystem så behöver lärare och skolledare få rätt förutsättningar vid alla skolor i hela landet. Skickliga förskollärare, lärare och rektorer med rätt förutsättningar är det absolut viktigaste för att barn och elever ska lära sig mycket och kunskapsresultaten fortsätta uppåt. Nu inför vi det som lärarnas fackliga organisationer länge har efterfrågat, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Regeringen vill skapa ett sammanhållet system för kompetensutveckling som är professionsstärkande och som utvecklar kompetensen hos rektorer, lärare och förskollärare under hela yrkeslivet. Syftet är att skolan och förskolan ska stärkas, Sverige ska få fler lärare och förskollärare och förutsättningar ska kunna skapas för högre kunskapsresultat hos eleverna.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen nu därför en lagstiftning som innebär att det i skolväsendet ska finnas ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Professions­programmet kan även bidra till att motverka konsekvenserna av skolsegregationen.

Professionsprogrammet ska även bestå av ett nationellt meriterings­system för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. Det nationella meriteringssystemet innebär en möjlighet att ansöka om en viss meriteringsnivå. Om vissa angivna villkor är uppfyllda av läraren eller förskolläraren beslutar Skolverket om meriteringsnivå. Utöver det första steget in i professionen, legitimation, ska det finnas olika meriteringsnivåer, varav en ska förutsätta en examen på forskarnivå.

Lagförslagen om ett professionsprogram föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.