Nya lagar träder i kraft inom skolområdet

2022-07-01

Under året har regeringen föreslagit ett flertal lagändringar inom Utbildningsdepartementets ansvarsområden. Förslagen har nu behandlats i riksdagen och flera träder i kraft under sommaren 2022. Ett urval av dem presenteras nedan.

- Åtgärder för att förbättra skolans arbete med trygghet och studiero

- Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister införs

- Åtgärder för att fler barn ska delta i förskola

- Mer tid till lärande genom extra studietid och utökad lovskola