Kommuns hantering av sexuella övergrepp vid förskolor ger viktiga lärdomar

2022-06-19

Hur hanterar man den kris som uppstår när sexuella övergrepp mot barn som begåtts av personal på förskolor upptäcks? Och hur påverkas de inblandade? En ny studie drar lärdomar av ett svenskt fall, där krisgruppen omfattade även personer från utbildnings- och socialförvaltningarna, och där barnperspektivet sattes i fokus.

Sexuella övergrepp mot barn väcker oro, sorg och förtvivlan. Naturligtvis främst hos de som närmast berörs, men även i samhället i stort. Än mer så om övergreppen sker inom ramen för institutioner som vi med förtroende lämnar våra barn till.

Forskningen om hur skolledare och kommuner hanterar fall av sexuella övergrepp i utbildningsmiljöer är dock begränsad. Därför är en ny fallstudie från Linnéuniversitetet välkommen läsning.

- Vi har undersökt hur en kommun hanterade misstanken om att 19 småbarn utsatts för sexuella övergrepp av en enskild pedagog som arbetade som vikarie vid ett stort antal olika förskolor. Via individuella intervjuer har vi efterforskat hur krisgruppen var organiserad, hur planer togs fram och genomfördes, samt deltagarnas personliga erfarenheter av arbetet, säger Cecilia Kjellgren, lektor vid institutionen för socialt arbete och huvudförfattare till en artikel om studien.