Unikt klassrum för blivande barnskötare i Härnösand - praktiska övningar med förskolebarn

2022-05-30

Två gånger i veckan besöker barn från en förskola blivande barnskötare på barn- och fritidsprogrammet i Härnösand för att de ska kunna öva på praktiska delar i utbildningen.

- Våra elever blir mer förberedda för yrkeslivet, säger Anna Wessling som är lärare på Barn- och fritidsprogrammet på Härnösands gymnasium.

Hon ser bara fördelar med att eleverna får träffa förskolebarnen kontinuerligt.

Eleverna på Barn- och fritidsprogrammet i Härnösand har byggt upp ett så kallat metodrum som ska likna en förskola i ett klassrum.

I metodrummet finns flera aktivitetsstationer, bland annat en ateljéhörna där barnen kan måla och forma saker, en himmelssäng, en kökshörna och ett dockhus.

- Eleverna får öva lite mer kontinuerligt. Vi läser teori och vi kan direkt koppla det och gå in i metodrummet under lektionstid. När vi pratar om lekens betydelse till exempel, säger Anna Wessling.

(SVT Västernorrland)