Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

2022-05-11

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärarutbildningen förbereder inte studenterna tillräckligt mycket på att fånga upp de yngsta barnens mattekunskaper. Lärarstudenterna - men också yrkesverksamma lärare - behöver bättre stöd för att kunna förstå vad det är för kunnande förskolebarnen och eleverna har när de resonerar om matematik.

Den slutsatsen drar Christina Svensson i den avhandling hon nyligen lade fram vid Malmö universitet.

- Vi har en idé om att när barnen leker så lär de. Men risken är stor att vi inte ser deras matematiska utforskande och då blir deras kunskaper ytliga. I friare sammanhang utvecklar inte barnen sitt matematikkunnande, säger hon.

(Läraren)