Barn och personal i förskola - hösten 2021

2022-05-09

Skolverket har sammanfattat statistiken över barn och personal i förskolan hösten 2021.

Hösten 2021 är drygt 513.000 barn inskrivna i förskolan, det är en minskning med knappt 1 procent jämfört med hösten 2020. Samtidigt är andelen inskrivna barn av befolkningen i nivå med föregående år. Nästan 86 procent av landets alla barn i åldern ett till fem år är inskrivna i förskola.

Barnen är inskrivna på 9.450 förskoleenheter, av dessa drivs sju av tio av en kommunal huvudman. I likhet med förra året går det 5,1 barn per heltidstjänst i förskolan. Andel heltidstjänster med förskollärarexamen är drygt 40 procent, vilket är i nivå med föregående år. Barngrupperna i förskolan har minskat under de senaste tio åren. År 2012 gick det i genomsnitt 16,9 barn per barngrupp i förskolan. Hösten 2021 är motsvarande antal 14,6 barn per barngrupp.