Projekt "Förskola för framtiden" har startat

2022-05-06

IV - Idéburen Välfärd har för avsikt att hitta extern finansiering för att kunna erbjuda kostnadsfria utbildningar föreningens medlemmar. Kurserna kommer att vända sig till huvudman, skolchefer, rektorer, förskollärare och barnskötare hos IV:s medlemmar. För att kunna göra detta har IV sökt och beviljats finansiering för en förstudie som vi har döpt till "Förskola för framtiden".

- Syftet med studien är att kartlägga våra medlemmarnas behov och önskemål om utbildningar, säger Mimmi von Troil, generalsekreterare, IV. Finansiär för förstudien är europeiska socialfonden (ESF).

Under maj månad kommer du som är medlem att få en enkät. Vi vill veta vilka utbildningar som du anser behövs hos huvudman och personal. Ditt svar är viktigt! Efter vi har fått svar kommer projektledningen att bilda fokusgrupper. Inbjudan till fokusgrupperna kommer att ske under augusti- november.

Fokusgruppernas uppgift är att fungera som ett stöd till projektet när ska välja vilka metoder och verktyg för utbildningsinsatserna.

- Saker som fokusgrupperna ska fundera kring är om föreläsningar ska ske digitalt, förinspelat eller på plats. Med den unika kunskap som fokusgrupperna har skapar vi de bästa förutsättningar för att kurserna är anpassade till förskolorna och deras behov, säger Füsun Dehiller, projektledare för "Förskola för framtiden".

I slutet av förstudien, i november-december 2022, görs en slutrapport som bland annat innehåller en sammanställning om vilka utbildningar IV:s medlemmar har önskat att få och vilka verktyg och metoder som har valts för att erhålla utbildningarna. Slutrapporten ska också fungera som en ny ansökan till socialfonden för att kunna gå vidare och genomföra de kostnadsfria utbildningarna åt IV:s medlemmar. Förstudien genomförs under åtta månader, maj-december 2022.

Har du frågor och tankar kring utbildningar hör gärna av dig till IV: kansli eller Füsun Dehiller, fusun.dehiller@iv.nu, som är projektledare för "Förskola för framtiden".