Vi måste våga tala tydligt!

2022-05-05

Den idéburna välfärden måste bli duktigare på att tala om vad vi är bra på. Blygsamhet är en dygd som vi inte ska ha! Det skriver IV:s generalsekreterare Mimmi von Troil i ett blogginlägg.

Precis som vi måste bli bättre på att tala om vad vi gör behöver vi bli bättre på att tala om vad vi behöver. Vi behöver vara tydliga med att nuvarande lagstiftning, som antingen är anpassad för det offentliga eller för det kommersiella, skaver illa när det gäller den idéburna välfärden.