Blogg: Vinster till välfärden - ett vägval

2022-04-26

Frågan om vinstutdelning i välfärden har länge bubblat i den politiska debatten. Saken har bland annat belysts av Ilmar Reepalu i utredningen "Ordning och reda i välfärden". Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tydligt utryckt att de är emot vad de kallar "vinstjakten". Liberalerna har nyligen gjort en kursomläggning i frågan och öppnar upp för viss vinstbegränsning. Centerpartiet, liksom Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, säger än så länge ja till vinstutdelning.

Vägvalet i svensk politik handlar inte om vinstbegränsning ställd mot valfrihet. Det handlar om att välja det tredje alternativet - att skapa förutsättningar för den idéburna välfärden att växa och utvecklas. För att kunna göra det måste politiken förstå den idéburna sektorn. Den som är bäst lämpad att berätta om oss, de idéburna, är inte företrädare för det offentliga eller näringslivet utan vi själva.