Webbinarium: Små barn som upplevt krig och konflikter: Vilket stöd behövs?

2022-04-22

Små barn som har varit med om ett krig eller en konflikt bär ofta med sig svåra minnen som kan påverka deras mående och utveckling. Barnen kan själva ha varit utsatta för våld eller bevittnat familjemedlemmar eller andra utsättas för våld eller i värsta fall dö. Barnen kan också bära på svåra upplevelser från en flykt.

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, arrangerar den 26 april ett kostnadsfritt webbinarium för alla som möter små barn som har erfarenheter av krig och konflikt.