Simrishamns kommun pudlar

2022-04-19

Vid ett möte med de fristående förskolorna i slutet på mars i Simrishamns kommun meddelade ansvariga tjänstemän att en ny ordning skulle införas till sommaren. Mätdatum för sexåringar som skulle börja förskoleklass skulle inte ske i juli utan den 25 augusti. Den verksamheten där barnet var inskriven den 25:e skulle även få julibidraget.

På uppdrag av sina medlemmar skickade IV en skrivelse till ansvariga politiker och påpekade att ett sådant förfarande strider mot skollagen. Om inte Simrishamns kommun omprövade sitt beslut skulle IV se sig tvunget att anmäla kommunen till Skolinspektionen. Nyligen kom beskedet från förvaltningschefen att kommunen tar tillbaka sitt tidigare beslut och kommer att betala ut juliersättning till den förskola där barnet är inskrivet. I sitt meddelande skriver förvaltningschefen att man med anledning av skrivelsen efterforskat tolkning av samverkansavtal hos närliggande kommuner och SKR (Sveriges kommuner och regioner). "Efter svar från SKR återgår Simrishamns kommun till avstämningsdatum den 15:e juli för barn i förskolan som fyller sex år innevarande kalenderår." står det i meddelandet från kommunen.

Det är anmärkningsvärt att en kommun inte har bättre koll på gällande lagstiftning. Endast om medborgare eller verksamheter protesterar ser man sig föranlåten att kontrollera vad som egentligen gäller.