Satsning på föräldrautbildning i Trollhättan ska minska utanförskapet

2022-04-19

Sexåriga barn som inte kan prata svenska trots att de är födda i Sverige. Det möts lärare av i Trollhättan. Nu försöker kommun, polis och socialtjänst hitta nya vägar framåt för att vända trenden - och den börjar hos föräldrar på förskolan.
- Det gör ont i hjärtat för de här barnen är redan efter, säger rektorn Ewa Glennius.

Trollhättan har i flera år varit en av Sveriges mest segregerade städer, nyligen klassades Kronogården som ett riskområde av polisen i en ny rapport.

Nu vill hoppas man att nya vägar ska vända trenden. Och den här gången börjar man i förskolan. Tillsammans med polis och socialtjänst har kommunen inlett ett arbete med regelbundna träffar med föräldrar till förskolebarn.

- Vi lyfte ämnen som kulturskillnader, lagar och regler men framför allt pratade vi om språkets betydelse. Hur viktigt det är att barnen kan prata svenska, säger Ewa Glennius, rektor på Vällingklockans förskola.

(SVT Nyheter Väst)