Diabetes i förskola och skola

2022-01-10

Alla barn har rätt till en trygg och utvecklande lärandemiljö. Barn med diabetes är inget undantag. Alla barn med diabetes har rätt till stöd i hanteringen av sin sjukdom.