Kommunens ansvar vid pandemi

2021-12-21

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har samlat information om kommunernas ansvar under pandemin samt uppdaterar med den senaste information som rör förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.