Forskaren: "Barn har mycket svårare att lära sig från digital media"

2021-12-16

Förskolebarn ska få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lärande. Det är ett av tilläggen som gjordes till läroplanen för några år sedan.
- Barn har mycket svårare att lära sig från digital media än vad de har från verkligheten, säger Anett Sundqvist, biträdande professor i psykologi vid Linköpings universitet.

SVT Nyheter Örebro har rapporterat att det finns skillnader i hur långt olika förskolor i Örebro kommun kommit med att föra in digitala verktyg i pedagogiken.

Linköpings universitet håller just nu på med en långtidsstudie där Anett Sundqvist och andra forskare följt barn från nio månaders ålder för att studera hur digitala medier påverkar deras utveckling.

Barnen går nu på förskola och forskarna har fått insyn i hur personalen arbetar efter ändringarna i läroplanen.

- Man använder sig mycket av till exempel video och digitala appar och vi vet att video är svårt att lära sig från, om man inte har tid att sitta och diskutera och prata, det är en farhåga man kan ha, säger Anett Sundqvist.

SVT Örebro)