Stor ökning av orosanmälningar i Göteborg

2021-12-15

Antalet inlämnade orosanmälningar i Göteborg har ökat dramatiskt de senaste tio åren. Från 6.810 stycken 2011 till nästan 20.000 i fjol.
- Om det betyder att mörkertalet minskar är det bra, en gjord orosanmälan kan handla om liv och död, säger Alexis Ljungkvist, avdelningschef för Barn och unga på Socialförvaltningen Hisingen.

GP har tagit fram statistik över orosanmälningarna i Göteborg från 2011 till och med oktober 2021. Ökningen är dramatisk och utvecklingen gäller alla områden i staden. Från väst till öst, norr till söder.

Totalt har antalet orosanmälningar gällande barn och unga i Göteborg gått från 6.810 anmälningar 2011 till 19.934 stycken 2020. Alltså i genomsnitt 54 anmälningar - varje dag.

Fram till sista oktober i år är man uppe 16.189 anmälningar gällande 9.058 enskilda individer.

Den som arbetar med barn och unga är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om man misstänker att en omyndig person far illa. Majoriteten av anmälningarna kommer från polisen, skolan och vården.

Men även från anhöriga eller anonyma kommer anmälningar. 2020 kom 828 anmälningar från anhöriga eller närstående. 1.019 anmälningar gjordes anonymt.

- För en privatperson gäller inte anmälningsplikten, men jag tycker att det är bra att man ringer in till oss om man känner oro för någon annans barn. Hellre att man bollar med oss än att man inte hör av sig alls, säger Alexis Ljungkvist, avdelningschef för Barn och unga på Socialförvaltningen Hisingen.

Alexis Ljungkvist tror att det är flera faktorer som ligger bakom ökningen. Dels att staden växer och får fler invånare, men menar också att barn och unga prioriteras politiskt både centralt och lokalt och att det sänkt tröskeln för att anmälan görs.

- Jag tror att både allmänheten och personal som jobbar med barn och unga uppmärksammar deras problem på ett bättre sätt idag och då finns det också en större benägenhet att anmäla. I viss mån har polis och tandvård ändrat sina rutiner kring detta och rent juridiskt har Barnkonventionen fått en större plats i lagstiftningen, säger han.

(GP)