Instrument för att utveckla lärmiljön i förskolan för barn med autism

2021-12-08

I Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas.

Det kan också påverka värdet av de tidiga insatser som görs för de här barnen i att utveckla sociala och kommunikativa färdigheter.

Instrumentet the Autism Program Environment Rating Scale, APERS, har utvecklats i USA för att bemöta det här. Det används för att skatta kvaliteten av lärmiljö för barn med autism och att från de skattningarna systematiskt arbeta med att utveckla verksamheten.