Spridningen av vinterkräksjuka är igång

2021-12-07

Spridningen av vinterkräksjuka är igång för säsongen. Det visar antalet sökningar på 1177 Vårdguiden och statistik från landets laboratorier. En ökning av antalet smittade väntas under de närmaste veckorna.

Säsongen för vinterkräksjuka brukar sträcka sig mellan november och april. Sökningarna på 1177 Vårdguiden visar att spridningen av vinterkräksjuka nu har tagit fart i samhället.

- Hur omfattande spridningen blir den här säsongen går inte att säga. Förra året uteblev säsongen och endast några enstaka fall rapporterades in under vintermånaderna, säger Elsie Ydring, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

God handhygien skyddar mot smitta, både inom hälso- och sjukvården och i övriga samhället. För att minska smittrisken bland inneliggande patienter gäller det att rutinerna för god vårdhygien följs inom sjukvård och omsorg.

- Genom att tvätta händerna med tvål och vatten minskas risken för att smittan sprids vidare och att man själv insjuknar, säger Elsie Ydring.

Personer som är magsjuka eller misstänker att de kan ha smittats, exempelvis efter att ha tagit hand om en sjuk person, ska vara extra noga med handhygienen och bör inte hantera livsmedel som andra ska äta.

Det är också viktigt att det finns möjlighet att tvätta händerna där många är samlade, till exempel på skolor, förskolor och andra offentliga miljöer för att förhindra smittspridning. Pappershanddukar, inte handdukar av tyg, bör användas på arbetsplatser, skola och förskola.

De flesta typerna av handdesinfektionsmedel har inte tillräcklig effekt mot vinterkräksjukeviruset därför rekommenderas noggrann rengöring med tvål och vatten. Efter handtvätt kan handdesinfektionsmedel användas som komplement, eftersom den verkar mot andra bakterier och virus som kan göra oss sjuka.

(Folkhälsomyndigheten)